Центр молодежных инноваций и предпринимательства
«Start-up BSU»

Стартап проекты

Masko Olga
Klishevich Tatiana
Kruglova Nadya
Klyashtornaya Valentina
 
Kuratnik Dmitry
Anastasia Dranovich
Waseem Faraz Butt
 
Bedulin Alexsandr
Procenko Stanislav
 
Sergan Ekaterina
Savitsky Yuri
 
Chernyavskaya Anna
Kravchenko Irina
 
Mozhei Kristina
 
Grinevich Ekaterina
Burakova Jana
Baluk Anastasia